Gendt en Huissen komen vriendschappelijk op bezoek in Bemmel

Afgelopen woensdag was het druk op de 9 badmintonbanen van Sporthal De Heister in Bemmel. Zowel Huissense BC als BC Gendt kwamen voor een vriendschappelijke uitwisseling op bezoek.

Op initiatief van BC Bemmel was er al eerder contact gezocht met beide verenigingen om samen te onderzoeken op welke vlakken we samen zouden kunnen gaan werken, vooral om nieuwe leden te werven, maar ook bestaande leden te kunnen blijven behouden en uitdagen. Eén van de activiteiten die besproken was en waar alle drie de verenigingen het over eens waren was een uitwisseling. Bemmel was als eerste aan de beurt op woensdag 25 oktober, later zullen Gendt en Huissen nog volgen.

Er kan terug gekeken worden op een gezellig evenement waar op de baan fanatiek gestreden werd, maar er, mede door frisdrank en wat knabbels alles ook in een gezellige, ongedwongen sfeer plaatsvond, waardoor het zeker een vervolg verdient. Zowel in Gendt, Huissen als in Bemmel is men nog steeds op zoek naar nieuwe leden, en zijn er diverse promotieacties te vinden op de betreffende websites.