Algemeen

HET GEBRUIK VAN HET LABELBORD – SENIORLEDEN

De beschikbare speelruimte / het aantal banen is soms beperkt. Vandaar dat er regels zijn voor het afhangen van je persoonlijke label voor senioren leden.

Het labelbord
Alle labels zijn persoonlijk en voorzien van een foto. Voor gasten zijn gast-labels beschikbaar

Op het labelbord staan in verticale kolommen de speeltijden van 20 minuten aangegeven. Deze zijn in lijn gebracht met de trainingstijden. Voor aanvang van een speeltijd (bijvoorbeeld start 20:20 uur) worden alle labels afgehangen achter 20:20 uur. In de horizontale rijen zijn de baannummers aangegeven. Baan 8 en 9 zijn in principe altijd gereserveerd voor trainingen en baan 5 en 6 voor competities. De speelrondes worden aangegeven door het klinken van de toeter, welke vanaf 20:00 uur wordt aangezet.

Het labellen
Voor het labellen is een zaalwacht aangewezen die aan het begin van het seizoen zijn ingedeeld om op bepaalde avonden het labellen te verzorgen. Op die avonden dragen zij zorg voor het correct en tijdig doorhangen van de labelnummers.

Bij aankomst legt ieder lid zijn eigen label in de bak onder het labelbord. Daarna kan men op een vrije baan gaan inspelen en opwarmen. De personen die verantwoordelijk zijn op de betreffende avond zorgen dan ervoor dat het label meegenomen wordt tijdens de volgende speelronde. Daarna is het niet de bedoeling dat de leden zelf nog aan de labels komen, tenzij zij willen stoppen of een ronde pauze willen en dus hun label om willen hangen.

Als je de volgende ronde wilt stoppen dan dient jouw label omgekeerd op het labelbord te worden gehangen. Dit wil zeggen: Ik stop bij de volgende 20 minuten – niet meer afhangen. Bij het wisselen tussen de rondes in dient het lid aan de verantwoordelijk dan tevens aan te geven of hij na 1 rustronde verder wil spelen of wil stoppen. De verantwoordelijke legt het label dan hetzij terug in de bak onder het labelbord om een nieuwe ronde mee te spelen of zorgt dat het label weer terug wordt gehangen onder aan het labelbord indien het lid niet meer meespeelt.
Eenmaal opgehangen labels mogen niet meer verhangen worden! Er wordt alleen door de aangewezen mensen afgehangen (zie schema). Hierbij wordt ermee rekening gehouden dat niet steeds dezelfde mensen naast het speelveld staan. Het is voor het speelplezier van belang dat spelers van gelijke sterkte bij elkaar worden afgehangen.
Wil men een ronde mèt of juist nièt met bepaalde mensen spelen, geef dit dan vooraf door aan de dienstdoende zaalwacht. Mochten zich er alsnog zaken voordoen waarin je je niet kunt vinden, meldt dit dan bij de verantwoordelijke persoon, echter niet alles kan altijd.

Trainingen/ laddercompetitie / overige activiteiten
Seniorleden, die training hebben of aan de laddercompetitie deelnemen, hangen hun label op het labelbord uiterlijk 5 minuten vóór aanvang van de training / laddercompetitie om (met de rugkant naar voren) op baan 8 en 9. Wanneer zij klaar zijn met trainen of de laddercompetitie leggen zij uiterlijk 5 minuten vóór aanvang van een nieuwe speelronde hun label weer op in de bak onder het labelbord, zodat zij meegenomen kunnen worden met de volgende ronde-indeling.

Bij avonden met spel of activiteiten is elke combinatie toegestaan. Dit wordt dan bepaald door de betreffende spel/activiteiten leider.