Accomodatie

Normale accommodatie (september tot en met april):
Sporthal: Over Betuwe College (OBC)
De Heister 1
6681 CV Bemmel
06-31766145

Voorjaars-accommodatie (vanaf 1 mei tot juni/juli):

Sporthal De Bongerd
Sportlaan 1
6681 CD Bemmel
06-31766145